Integritetspolicy

Vi är Gold Performance

Vår webbplatsadress är: https://www.goldperformance.se.

Inledning

Vi på Gold Performance bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

 •  En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

 •  Gold Performance AB, organisationsnummer 559226-5218 på Alfred Wigelius väg 10, 412 49 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt. 

Hur får Gold Performance AB tag på mina personuppgifter?

 • Via affärsrelation med Gold Performance.
 • Anmält intresse för att ta del av Gold Performance AB kommunikation.
 • Via adressregister.

Vilka Kategorier av personuppgifter behandlar vi?

 •  För de uppgifter som Gold Performance sparar gäller s.k. berättigat intresse, detta då vi bara hanterar uppgifter om personer som via sitt jobb eller position förutsätts ha nytta och intresse för informationen. Vi sparar också bara basuppgifter som företag, namn, titel/position, mailadress och telefon. 

Varför behandlar Gold Performance uppgifter om dig?

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som partner/kund
 • För att kommunicera Gold Performance AB erbjudande och tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter används av behörig personal på Gold Performance AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Gold Performance AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Gold Performance AB sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som genomförs årligen. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 • Gold Performance AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

Rättighet över dina uppgifter

Om du önskar ta del av dina uppgifter hos så är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till oss på följande adress: 

adam.sundquist@goldperformance.se

Om du önskar så raderar vi dig och då kommer det inte finnas något spår kvar av dig i våra system bortsett från betalningshistorik som vi måste behålla av bokföringsmässiga skäl. 

Utöver rätt till information har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Maila till: adam.sundquist@goldperformance.se